دسته‌بندی نشده

ریل‌های تیپ MRS

ریل‌های تیپ MRS

جدول استاندارد ریل‌های تیپ MRS

          نوع ریل  ارتفاع ریل     کف ریل   ماهیچه ریل ضخامت ریل     وزن ریل (kg)
      ریل تیپ  MRS 51     127     127       64      30.8        51.6
     ریل تیپ  MRS 52     132     132       65      37.7       52.1
     ریل تیپ  MRS 67     146     132       76      37.5        67
    ریل تیپ  MRS 73     157    146       70       33       73.6
    ریل تیپ  MRS 77     100    200      100       37        77
    ریل تیپ  MRS 85     152    152      102       39.2       84.8
   ریل تیپ  MRS 87A     152   152      102        40       86.8
   ریل تیپ MRS 87B     152   152      102        33       86.8
   ریل تیپ MRS125     180    180      120        52       125
  ریل تیپ  MRS127     180    180      120        52       127
  ریل تیپ MRS151     150    220      150       50       151

کاربرد ریل‌های تیپ MRS

ریل‌های تیپ MRS همان ریل‌های  اروپایی و یا ریل‌ جرثقیلی هستند. که برای استفاده در خطوط جرثقیلی فوق سنگین استفاده می‌شوند.

JIS 40 N 300x300 1

مشخصات ریل‌های تیپ MRS

 • ریل MRS 51 با ارتفاع 127، کف ریل 127، ماهیچه ریل 64، ضخامت ریل 30.8 و 51.6 کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 52 با ارتفاع 132، کف ریل 132، ماهیچه ریل 65، ضخامت ریل 37.7 و 52.1 کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 67 با ارتفاع 146، کف ریل 132، ماهیچه ریل 76، ضخامت ریل 37.5 و 67 کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 73 با ارتفاع 157، کف ریل 146، ماهیچه ریل 70، ضخامت ریل 33 و 73.6 کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 77 با ارتفاع 100، کف ریل 200، ماهیچه ریل 100، ضخامت ریل 37 و 77.0کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 85 با ارتفاع 152، کف ریل 152، ماهیچه ریل 102، ضخامت ریل 39.2 و 84.8کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 87A با ارتفاع 152، کف ریل 152، ماهیچه ریل 102، ضخامت ریل 40 و 86.8کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 87B با ارتفاع 152، کف ریل 152، ماهیچه ریل 102، ضخامت ریل 33 و 86.8کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 125 با ارتفاع 180، کف ریل 180، ماهیچه ریل 120، ضخامت ریل 52 و 125کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 127 با ارتفاع 180، کف ریل 180، ماهیچه ریل 120، ضخامت ریل 52 و 127کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 • ریل MRS 151 با ارتفاع 150، کف ریل 220، ماهیچه ریل 150، ضخامت ریل 50 و  151کیلوگرم وزن در خطوط جرثقیلی فوق سنگین به کار می‌رود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − هشت =